Domingo 14 Abril 2024

caída

Caída de Facebook a escala mundial

A rede social padeceu un 'apagamento total' en Europa, America e parte de Asia