Que é a afasia (responsable da retirada de Bruce Willis)?

Este trastorno afecta aos procesos involucrados na comunicación e o seu alcance e gravidade varía dependendo do dano cerebral que se tivo