“Brechas” que cómpre ignorar, “fendas” que cómpre pechar

Cando se fala de 'brecha salarial' ou de 'brecha de xénero', poderíamos utilizar unha palabra mellor