Brasil

O satélite Serpens xa está en órbita

O brazo robótico da Estación Espacial Internacional deixou no espazo ó picosatélite, o terceiro da UVigo en tres anos

O satélite Serpens monitorizará o clima e hidrografía do Amazonas

A nave da UVigo xa está a bordo da Estación Espacial Internacional e será posta en órbita autónoma no vindeiro outono

O satélite con selo galego xa está no espazo

O cargueiro espacial xaponés leva ao 'Serpens' cara a Estación Espacial Internacional, que o vai deixar en órbita en outono

Conta atrás para lanzar o satélite Serpens á Estación Espacial Internacional

Construído pola Universidade de Vigo xunto coa Axencia Espacial Brasileira será lanzado desde Xapón en agosto

Investigadores de Brasil, Portugal e Galicia, no III Congreso Internacional de Lingüística Histórica

O III Congreso Internacional de Lingüística Histórica reúne na USC a máis de 400 investigadores de Galicia, Portugal e Brasil

Un congreso estudará en Santiago as grandes viaxes dende a antigüidade ata o século XVI

Investigadores galegos, portugueses e brasileiros participan no encontro 'Viaxeiros: do antigo ao novo mundo' - - USC

Brasil busca investigadores estranxeiros a 4.000 euros ao mes de salario

Brasil busca investigadores estranxeiros con proxectos innovadores