Os bocartes en vinagre provocan 8.000 casos de anisakiasis cada ano

O parasito non morre como acontece co peixe ao ser conxelado ou cociñado
A sardiña está a desprazarse cara o Norte na procura de augas máis frías.

A sardiña múdase ao Norte

Un macroestudo sobre 57.000 censos en 40 anos revela que as sardiñas deixan as augas do Sur e desprázanse ao Mar do Norte e ó Báltico