Domingo 16 Xuño 2024

bocarte

Os bocartes en vinagre provocan 8.000 casos de anisakiasis cada ano

O parasito non morre como acontece co peixe ao ser conxelado ou cociñado

A sardiña múdase ao Norte

Un macroestudo sobre 57.000 censos en 40 anos revela que as sardiñas deixan as augas do Sur e desprázanse ao Mar do Norte e ó Báltico