Unha revisión de ensaios suxire que o cinc axuda a previr...

O traballo incide, con todo, en que os efectos deste elemento non están claros á hora do tratamento unha vez contraída a doenza