Sen bioseguridade fronte ao SARS-CoV-2: a eiva que frea o estudo...

Ningún centro público de investigación está habilitado para traballar coas garantías precisas sobre axentes infecciosos como o coronavirus