biobutanol

Unha nova proposta para mellorar a produción de biobutanol

A investigadora Helena Peñas demostra na súa tese de doutoramento unha estratexia para incrementar a concentración final deste carburante