Un estudo con participación da USC alerta da caída da produción...

O investigador Peter Greoenendijk desenvolveu parte do traballo durante unha estadía de 20 meses no grupo Bioaplic do Campus Terra