Belka

Laika, a cadeliña rusa que viaxou da rúa ao espazo

"Pedinlle que nos perdoara e chorei", recorda a responsable do Sputnik 2 no 60 aniversario do lanzamento

Strelka e Belka, as cadelas cosmonautas

Hoxe hai 55 anos que dúas cadelas rusas se converteron nos primeiros animais en regresar dun paseo espacial