Ese cheiro despois da choiva ten nome: petricor

Foi definido na revista Nature en 1964 e resulta máis acusado tras unha seca e coa presenza de ozono