Convocan axudas para despregar redes de 100 megas nos núcleos rurais...

Os operadores de telecomunicacións poden presentar os proxectos ata o 16 de febreiro para os núcleos de menos de 300 habitantes

Galicia ten a peor velocidade de Internet de España

As catro provincias galegas ocupan o furgón de cola con velocidades de menos de 10 Mbps

Tres de cada cinco fogares galegos revisan as visitas a Internet...

A terceira parte dos pais e nais controlan tamén os seus grupos de whatsapp e os seus contidos en redes sociais

Galicia despega en Internet

Supera por primeira vez a media estatal en acceso de 26 a 44 anos, é líder en webs de empresa e tamén en Administración electrónica

R anuncia que los ensayos europeos de banda ancha se realizarán...

Los ensayos europeos de banda ancha por satélite se harán en Galicia, según R