Un cura, unha feligresa e unha profesora: así foi a recuperación...

Un cura, unha feligresa e unha profesora: así foi a recuperación dun baldaquino do século XVI