Venres 1 Marzo 2024

avaliación de tecnoloxía

Avalia-t, garantía do valor das novas tecnoloxías sanitarias

A unidade integrada en Acis informa da toma de decisións para incorporar innovacións ao sistema de saúde galego