Enxeñería Ambiental de Santiago axudará aos cocedeiros de mexillón a depurar...

O grupo de Enxeñaría Ambiental e Bioprocesos colaborará coas empresas cocedoiras de mexillón na implantación de mellores sistemas de depuración de augas - -...

Triple alianza pola auga limpa

12 grupos de investigación das 3 universidades galegas traballarán xuntos en plans de biorremediación de augas contaminadas en Galicia

A UVigo triunfa cun software que simula os movementos da auga

O programa predice o comportamento de masas acuáticas en encoros ou diques marítimos