Arvis Sulovari

As persoas cos ollos claros poden ter un maior risco de alcoholismo

A investigacion do Journal of Medical Genetics sospeita dun xen ou da sensibilidade á luz