Unha tese estuda o proceso de artificialización litoral na ría de...

A investigación da UVigo cuantifica e caracteriza o incremento de superficies artificiais nas zonas costeiras, de utilidade para unha xestión sostible