A liña que une o ceo e a paisaxe nas primeiras...

Un estudo descobre novas claves sobre a orientación das construcións da cultura do val do río Supe, en Perú