Luns 27 Maio 2024

antimateria

Unha científica da UDC lidera un proxecto para saber por que desapareceu a antimateria

Veronika Chobanova participa nun experimento que acada as medidas máis precisas do mundo e que podería axudar a resolver este misterio

Físicos galegos obteñen novos resultados sobre a oscilación materia-antimateria

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías coordina unhas medicións que poden achegar novas pistas da orixe e composición da materia escura

O CERN consegue a medida de antimateria máis precisa

Un equipo do experimento 'Alpha' publicou en 'Nature' o seu traballo, no que estudaron 15.000 átomos de antihidróxeno durante 10 semanas

No ventre do detector de neutrinos

O detector Daya Bay, situado en Hong Kong, quere explicar o misterio de antimateria

Físicos da USC confirman no acelerador do CERN a simetría entre materia e antimateria

O experimento ALICE revela as simetrías das leis da Física entre partículas e antipartículas

'Hay mucha poesía en la Física'

José Edelstein, profesor de la USC, triunfa con el libro 'Antimateria, magia y poesía', donde Messi y Shakira juegan con el bosón de Higgs

Os físicos de Santiago asómanse ao Big Bang

Investigadores da Universidade compostelá participan na segunda fase de experimentos do Gran Colisionador de Hadróns (LHC) no CERN

A USC profunda no desequilibrio entre materia e antimateria no universo

Unha tese da USC pon a proba o Modelo Estándar da Física de Partículas