Autopsia a unha momia de serea

Por Iria Souto Castro, investigadora de Historia Antiga na UVigo