Como se tería comportado a covid con outras restricións? Esta metolodoxía...

Investigadores das áreas de Física e Xeografía da USC publican descritores matemáticos que poden axudar a tomar mellores decisións nun futuro confinamento
A cartografía terá en conta variables como os centros hospitalarios, as liñas de transporte, os movementos de poboación ou os focos xurdidos ata o momento.

O mapa para medir o risco dos rebrotes da Covid-19 en...

Un proxecto do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia da USC recibe financiamento da Gain para elaborar unha cartografía dos focos no país