Unha tese sobre o combustible nas copas e o efecto das...

O investigador Stéfano Arellano realizou a investigación na EPS de Lugo, e nela desenvolve modelos para estimar o combustible dispoñible no dosel arbóreo