Domingo 3 Marzo 2024

Ana Daría Ruiz

Unha tese sobre o combustible nas copas e o efecto das claras, nova achega fronte aos incendios

O investigador Stéfano Arellano realizou a investigación na EPS de Lugo, e nela desenvolve modelos para estimar o combustible dispoñible no dosel arbóreo