Expertos de sete países analizan en Santiago o Dereito na Alta...

Expertos de sete países analizan en Santiago o Dereito na Alta Idade Media Fronte á profunda renovación que se está producindo actualmente no medievalismo europeo...