Martes 21 Maio 2024

Agadic

O risco da Covid-19, do fútbol ás artes escénicas: incerteza ante a volta ao traballo

As obras na chamada "nova normalidade" non manteñen as medidas de prevención por mor da súa excepcionalidade e a falta de concreción dos protocolos