O banco de leite de Santiago, primeiro de España que cumpre...

O equipo que traballa no CHUS recibiu a certificación do cumprimento da norma UNE 179003 por parte de AENOR