Unha investigación en Lugo amosa que o esterco pode competir cos...

O estudo e a comparación do valor agronómico de distintos materiais orgánicos procedentes do sector gandeiro e agroindustrial (xurro de vacún, esterco de polo,...

Algas no agro galego: saber popular e ciencia por un futuro...

A sabedoría dos labregos e as investigacións científicas son claves para o uso dos argazos como abono na agricultura ecolóxica

Un fármaco para o corazón, no abono agrícola

Investigadores de Santiago detectan aniodaroma nos lodos que as depuradoras de Galicia comercializan como fertilizante