Divulgare ficha polo galego

Os vídeos científicos do grupo acumulan premios internacionais e se presentarán agora nun portal web propio en lingua galega