.

A actividade humana nas zonas costeiras ameaza a supervivencia das praderías...

Unha tese presentada na UVigo expón que os fertilizantes, os combustibles fósiles e as augas residuais nas zonas máis poboadas danan a biodiversidade nestes ecosistemas