Así se divertían por Galicia as Xuventudes Hitlerianas

Unha delegación das mocidades de Hitler fundouse en Vigo antes da II Guerra Mundial perfectamente integrados na vida social