Os nomes do mal

Os exemplos de denominacións estigmatizadas das doenzas infecciosas son abundantes no pasado

Cal é o dialecto do galego máis parecido ao normativo?

Un estudo analiza máis de 300 trazos morfosintácticos para identificar as falas que máis se asemellan á variedade estándar da lingua