Un artista e estudoso de Galicia

In Memoriam de Xosé Antón García González-Ledo