Luns 17 Xuño 2024

xermoplasma

Os castiñeiros da Galicia atlántica, un refuxio xenético milenario

Un traballo do Centro de Investigación Forestal de Lourizán salienta a peculiaridade das poboacións locais de "Castanea sativa"

O CSIC garda en Pontevedra o gran banco da vida vexetal

A Misión Biolóxica de Galicia acolle un banco de sementes onde se conservan as variedades tradicionais galegas

O Banco da Vida

A Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) acolle un gran banco de sementes de variedades xa desaparecidas

A Misión Biolóxica incorpora máis de 100 variedades tradicionais de brásicas hortícolas

El CSIC incorpora más de 100 variedades tradicionales en el banco de germoplasma de brásicas hortícolas de Galicia. Noticias de agencia, eldia.es