Un estudo da Autónoma de Barcelona asegura que as cidades verdes...

A construción de parques e zonas verdes tende a atraer ás clases sociais máis altas e exclúe aos colectivos máis vulnerables