Mércores 24 Xullo 2024

xentrificación verde

Un estudo da Autónoma de Barcelona asegura que as cidades verdes son máis inxustas

A construción de parques e zonas verdes tende a atraer ás clases sociais máis altas e exclúe aos colectivos máis vulnerables