Estes son os seis investigadores de centros galegos con maior impacto...

O talento da Universidade de Santiago de Compostela entra nos primeiros 100 postos do ránking do CSIC, que recolle datos de publicacións do Google Académico

Os físicos galegos á procura da desintegración xamais detectada

Un equipo do Instituto Galego de Fïsica de Altas Enerxías presenta a medida máis precisa ata a data dunha taxa de desintegración das partículas K0S

Científicos galegos, nun “fito histórico para a física de partículas”

Un equipo de investigadores do CERN describe por primeira vez unha nova forma de asimetría entre materia e antimateria