Sábado 18 Maio 2024

Worker Tutor

Santiago crea ‘Worker Tutor’ un titor por Internet para mozos que saen traballar a Europa

O grupo Novos Medios desenvolve un titor virtual para asesorar en materia laboral á mocidade española residente no estranxeiro