A fraude en ciencia prexudica seriamente a saúde (e a propia...

Por Cristina Candal Pedreira, Alberto Ruano e Fernando García