Sábado 20 Abril 2024

voluntarios

A saúde esquecida dos voluntarios: risco de cancro e danos respiratorios persistentes

Varios estudos realizados sobre o terreo e en anos posteriores amosaron efectos nocivos nas persoas que estiveron limpando o fuel