Domingo 3 Marzo 2024

vocacións

Só un 8,5% dos universitarios galegos cursan carreiras de ciencia e tecnoloxía

No próximos cinco anos, o índice de titulados nas Universidades galegas en estudos relacionados co ámbito científico tecnolóxico non será suficiente para cubrir a...