Vives Antón

Santiago incorpora tres novos ‘honoris causa’: Braun, Vives e Moulines

A universidade compostelá recoñece nesta cerimonia a tres grandes investigadores: un físico, un xurista e un filósofo