Virxilio Viéitez

Os fotógrafos de mortos en Galicia: arte, superstición e negocio

A fotografía mortuoria foi habitual nos séculos XIX e XX para certificar falecementos e por motivos sentimentais