Sábado 13 Xullo 2024

vida artificial

Estes son os primeiros robots vivos que se replican de xeito espontáneo

Un equipo de científicos dos Estados Unidos consegue crear biobots capaces de reproducirse dunha forma nunca observada no mundo animal ou vexetal