Os físicos galegos á procura da desintegración xamais detectada

Un equipo do Instituto Galego de Fïsica de Altas Enerxías presenta a medida máis precisa ata a data dunha taxa de desintegración das partículas K0S

Físicos galegos obteñen novos resultados sobre a oscilación materia-antimateria

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías coordina unhas medicións que poden achegar novas pistas da orixe e composición da materia escura

Científicos galegos, nun “fito histórico para a física de partículas”

Un equipo de investigadores do CERN describe por primeira vez unha nova forma de asimetría entre materia e antimateria

Unha investigadora da USC coordinará os datos do CERN na busca...

Veronika Chobanova dirixirá ata 2020 a análise final do experimento LHCb no que participaron 700 científicos

Científicos da USC atopan posibles desviacións do Modelo de Física de...

A investigación enmárcase nun traballo conxunto cos expertos do CERN de Suíza, no que a USC ten unha destacada contribución