Luns 27 Maio 2024

Urais

A Vía Láctea sobre a Rocha dos Sete Homes Fortes

Esta curiosa formación situada nos montes Urais é unha das Sete Marabillas de Rusia