Martes 23 Abril 2024

Universitat Oberta de Catalunya

A foto dun bebé escorrenta a máis fumadores que a dun pulmón enfermo

As imaxes que causan vergoña ou angustia reducen máis o desexo de compra que as de noxo, segundo un estudo en 10 países europeos