Pódcast: Bailando con Reis e Raíñas | 11. De cando só se...

Xosé Ramón Pena, doutor en Filoloxía, resalta a maxia dos textos da época, que asegura sorprenden ao lector actual

Pódcast: Bailando con Reis e Raíñas | 10. A lírica trobadoresca galega

A pesar de que só conservamos obras de homes, a catedrática de Filoloxía Mercedes Brea recorda o importante papel que as mulleraes d familia Traba tiveron nesta produción