Estímulos de luz e son para protexer peixes ameazados na península...

Unha tese presentada no campus de Ourense polo enxeñeiro Joaquim de Jesus avalía a influencia destes estímulos no comportamento dos animais