Luns 27 Maio 2024

Trás-os-Montes e Alto Douro

Estímulos de luz e son para protexer peixes ameazados na península ibérica

Unha tese presentada no campus de Ourense polo enxeñeiro Joaquim de Jesus avalía a influencia destes estímulos no comportamento dos animais