tráfico de drogas

A xeografía galega do narcotráfico

As peculiares características da ría de Arousa que contribuíron á consolidación do tráfico de estupefacientes