Xoves 22 Febreiro 2024

Toño Maño

Grande expectación polo primeiro rexistro dun tiburón branco en Galicia

O achado da especie nesta zona do Atlántico Oriental, onde está en perigo crítico de extinción, supón un fito para a ciencia mariña