Domingo 21 Xullo 2024

tocado de rollo

A moda tamén serve para datar laudas medievais

Unha investigadora galega descobre a época de lápidas a través dos peiteados das mulleres xacentes