O infante que nunca chegou: así foi a ruína de Vigo...

En 1668, os veciños de ambas cidades foron obligados a contentar ao fillo extramatrimonial de Felipe IV e a manter ao Terzo de Valadares